Giełda

O rynku giełdowym słów kilka, czyli ‘R’ w słowniku

Gra na giełdzie to wyjątkowa umiejętność, sztuka, która wymaga niebanalnego wyczucia oraz reagowania na zawirowania rynkowe. Jest to zdecydowanie łatwiejsze, jeżeli mamy za sobą także wiedzę. Warto zacząć ją zdobywać od najprostszych terminów. Oto fragment słownika giełdowego.

Rynek giełdowy

Jest to miejsce, przestrzeń, w której obrót instrumentami finansowymi musi odbywać się przy zachowaniu jednakowego dostępu do informacji każdego uczestnika. Cena musi być natomiast określana w sposób obiektywny.

Rynek pieniężny

Segment rynku finansowego. To na nim dokonywane są transakcje w formie gotówkowej i bezgotówkowej, co wynika z nazwy. Ważną informacją jest okres zapadalności, który wynosi jeden rok.

Rynek kapitałowy

W tym wypadku natomiast okres zapadalności transakcji jest dłuższy niż jeden rok. Mowa zatem m.in. o akcjach, obligacjach czy certyfikatach inwestycyjnych.

Rynek pierwotny

Jest to część rynku kapitałowego. To rynek, na którym emitenci proponują zakup instrumentów finansowych po cenie emisyjnej.

Rynek wtórny

W tym wypadku transakcję są nawiązywane między inwestorami po cenach rynkowych i bez udziału emitenta.

Rynek pozagiełdowy

Jest to taki rodzaj rynku, w którym transakcje są przeprowadzane pomiędzy domami maklerskimi oraz innymi instytucjami finansowymi uprawnionymi do tego typu działalności, przy pomocy środków telekomunikacyjnych.