euro
Bank

Najpopularniejsze rodzaje kredytów oraz ich charakterystyka

W dzisiejszych – niewątpliwie trudnych pod względem ekonomicznych czasach większość z nas posiada kredyt. Niewiele osób wie, iż kredyty różnią się ze względu na rodzaje, a co za tym idzie – przeznaczenie. Zanim jednak pokusimy się o charakterystykę najważniejszych rodzajów kredytów, warto wyjaśnić czym tak naprawdę jest kredyt oraz czym różni się on od równie popularnej pożyczki. Zapraszamy do lektury!

Czym się różni kredyt od pożyczki?

coins

Marketingowa ofensywa i mnóstwo reklam z nią związanych sprawia, że trudno dziś odróżnić kredyt od pożyczki. Choć z punktu widzenia odbiorcy różnice występujące pomiędzy obiema formami są zbliżone, to w praktyce uwarunkowania związane z przepisami prawnymi wyraźnie odróżniają owe pojęcia. Pierwszą i kluczową różnicą jest fakt, że kredytu mogą udzielić wyłącznie banki, zaś umowy kredytowe będące fundamentem prawnym swego rodzaju transakcji objęte są stosownymi regulacjami prawa bankowego stanowiącego odrębną gałąź nauk prawniczych. Wspomniana umowa kredytowa zatem musi zawierać zgodnie z przepisami kwotę kredytu, oprocentowanie oraz termin spłaty. Do tego dochodzą oczywiście różnego rodzaju opłaty dodatkowe, potencjalne prowizje oraz odsetki. W przypadku pożyczki z kolei – owej formy może udzielić każdy, kto posiada wolne środki. Ciekawostkę stanowi fakt, iż do 500zł ni potrzebna jest nawet pisemna umowa, której wymaga się w kwotach wyższych. W tej formie pożyczki strona udzielająca zwana pożyczkodawcą nie ma prawnego obowiązku określania ceny pożyczki, ani terminu jej zwrotu. Warto podkreślić, że umowa pożyczki regulowana jest przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym, tłumaczy ekspert z https://comparic.pl/.

Podstawowe rodzaje kredytów

banknot

Badania statystyczne ukazują, iż większość z nas miała do czynienia z kredytem. Na podstawie raportów zawierających owe badania wyodrębniliśmy 5 najpopularniejszych rodzajów kredytów. Oto ich charakterystyka :
Kredyt konsumpcyjny –kredyt ten zaciągany jest w celu sfinansowania określonych potrzeb kredytobiorcy – takich jak zakup komputera, czy samochodu. Okres spłaty wynosi zazwyczaj od kilku miesięcy do kilku lat, zaś główne zabezpieczenie stanowią dochody strony.
Kredyt inwestycyjny – forma kredytu przeznaczona na realizację przedsięwzięć – głównie biznesowych mających na celu powiększenie majątku własnego. Najczęściej jest to zakup akcji, bądź papierów wartościowych.
Karta kredytowa – forma niewielkiego kredytu powiązana z indywidualnym kontem bankowym oraz limitem kredytowym przyznawanym przez dany bank. Owa forma oznacza, iż możemy spłacić kartę kredytową w dowolnym czasie bez narażenia na rosnące odsetki.
Kredyt hipoteczny – kredyt udzielany w celu zakupienia nieruchomości, bądź realizacji inwestycji budowlanej. Charakteryzuje się długim okresem spłaty i skomplikowanymi warunkami przydzielenia. Zabezpieczenie w tym przypadku stanowi tzw. hipoteka ustanawiana względem banku.
Kredyt konsolidacyjny – forma kredytowania polegająca na połączeniu różnych form kredytu w jeden system spłaty. Dzięki konsolidacji kredytobiorca uzyskuje korzyści w postaci mniejszej raty miesięcznej. Jest to dobre rozwiązanie zwłaszcza dla osób posiadających kilka kredytów i nieradzących sobie z zadłużeniem.