kasa
Finanse

Europejska jednostka monetarna, czyli o strefie euro słów kilka

Od kilku dobrych lat w Europie panuje jedna waluta, za którą idą korzyści wynikające z jednolitego rynku i ułatwionego życia w danym kraju. Europejską jednostką monetarną zostało euro, które szybko zdobyło licznych zwolenników. Są jednak tacy, którzy uważają, że euro będzie zgubą dla państw Starego Kontynentu i nie chcą zdecydować się na, wynikający z traktatowych zapisów, aneks do danej strefy. Zatem przybliżmy sobie co nieco ideę wspólnej waluty.

Jak powstawała strefa euro?

Euro jest pośrednią konsekwencją działań państw po II wojnie światowej, a więc idei zjednoczonych narodów, które wzorem stanów amerykańskich, mogłyby wspólnie działać na rzecz pokoju i wzajemnych korzyści. W 2004 roku do tej wspólnoty dopuszczono np. Polskę, a dziś Euro ma 28 członków, z czego jeden jest w trakcie występowania ze wspólnoty. Konsekwencją powołania Unii Europejskiej jest strefa euro, a więc idea, która w sposób szczególny związana jest z latami dziewięćdziesiątymi. To wówczas Traktat z Maastricht zdecydował, że od końca tej dekady euro wkroczy na salony, a obowiązywać w stu procentach zacznie dokładnie 1 stycznia 2001 roku. Tak to się zaczęło.

banknot

Państwa strefy euro

Każdy kraj przystępujący do Unii Europejskiej w dalekosiężnym planie ma obowiązek przyjąć wspólną walutę. Na starcie projektu w 1999 roku pojawiły się problemy z krajami konserwatywnymi w tym względzie, jak choćby Wielka Brytania. Pozwoliło to jej zachować odrębność walutową, co wydawało się tamtejszemu rządowi z korzyścią dla samej gospodarki państwowej. Na początku strefę euro tworzyło 12 państw: Włochy, Francja, Niemcy, Grecja, Luksemburg, Holandia, Hiszpania, Belgia, Austria, Finlandia, Irlandia oraz Portugalia.

Więcej na temat euro.

https://comparic.pl/kurs-euro-notowania-online-comparic/
https://comparic.pl/category/analizy/major/eurusd-major/

Kraje wyłączone z obowiązku

Obowiązek nałożony przez traktat akcesyjny nie weryfikuje kiedy dane państwo ma wejść do strefy euro. Tak jest np. w przypadku Chorwacji, Polski czy Węgier, których rządy są obecnie eurosceptyczne i nie ma konsekwencji ostatecznego nieprzyjęcia waluty. Obowiązek jednak ciąży i nie został zdjęty. Natomiast w przypadku innych państw nie jest już tak różowo. Do strefy euro, po początkowych 12 krajach, dołączyły takie państwa jak Litwa, Słowenia, Malta, Cypr, Słowacja, Estonia i Łotwa. Jednak takie kraje jak Szwecja czy Dania w wyniku działań referendalnych i ustaleń z państwami członkowskimi nie zostały objęte obowiązkiem przystąpienia do strefy i w efekcie nie muszą przyjmować własnej waluty.

drobne

Strefa euro to istotny element układanki, mającej zapobiegać wojnom i wspierającej integrację. Dzięki wspólnej walucie mogły powstać istotne ustalenia na poziomie współpracy gospodarczej wewnątrz państw, a co za tym idzie, także na powstanie unii celnych i innych tego rodzaju działań. Co ciekawe, choć strefa euro oficjalnie nie przyjęła Czarnogóry oraz Kosowa w swoje szeregi, to jednak mogą one korzystać z tej waluty i nie będąc członkiem Unii Europejskiej stają się państwami z euro, jako walutą.